Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду (АІСФ)

Політика конфіденційності

Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду (АІСФ) призначена для автоматизації моніторингу побічних реакцій та відсутності ефективності лікарських засобів, у тому числі – шляхом обробки інформації у вигляді повідомлень про випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів при лікуванні фізичних осіб на території України.

Згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Використання такої інформації повинно здійснюватися з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.

Інформація у базі персональних даних, яка накопичується під час обробки даних в АІСФ, є державною власністю. Використання цієї бази здійснюється з дозволу та під контролем Міністерства охорони здоров’я України та організацій, уповноважених для здійснення обробки інформації про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів. У відповідності з ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних», для використання персональних даних АІСФ створені необхідні умови для захисту цих даних.

Вимоги до умов захисту визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 зі змінами та доповненнями «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

Під час здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування в Україні (порядок якого затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 № 898 зі змінами і доповненнями), обробка персональних даних в системі АІСФ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» із належним забезпеченням захисту цих даних.